АРМ «Цінні папери»

АРМ «Цінні папери» призначений для формування бази даних про замовників та виготовлені цінні папери та документи суворого обліку; обробки заявок на виготовлення бланків ЦП та ДСО та контроль за виконанням замовлень; одержання довідкової інформації про замовників та хід виконання замовлень на ЦП та ДСО; ведення архіву контрольних примірників цінних паперів та документів суворого обліку.

Генеральний партнер проекту Unionstandardbank.com - 100 відсотковий кредит від перевірених МФО