Про нас

• створення, розвиток та підтримка функціонування інформаційно-аналітичної системи Міністерства фінансів України
• системне та функціональне супроводження програмних комплексів і прикладного програмного забезпечення
• впровадження у діяльність фінансових органів сучасних інформаційних технологій
• сервісне технічне обслуговування і ремонт засобів обчислювальної техніки та локальних мереж
• проектування, побудова та супровід локальних мереж, телекомунікаційних систем Детальніше
• розробка та впровадження в промислову експлуатацію прикладного програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем
• розробка програмного забезпечення на базі веб-технологій
• технічна експертиза та утилізація пристроїв і блоків комп’ютерної та офісної техніки
• створення та супровід відомчого фонду алгоритмів та програм
• розповсюдження програмних продуктів сторонніх розробників та технічна підтримка їх користувачів
• інші роботи в сфері інформатизації, що виконуються для фінансових органів України, інших органів виконавчої влади та суб’єктів підприємницької діяльності

Наші послуги:

Супроводження системного програмного забезпечення :

• діагностика комп’ютерної та офісної техніки при викликах
• встановлення та налаштування операційної системи та іншого системного програмного забезпечення
• встановлення та налаштування Microsoft Office (рос, укр.)
• збереження інформації перед встановленням (заміною) ОС
• інсталяція драйверів та налаштування пристроїв
• налаштування комп’ютерних мереж та прикладного програмного забезпечення
• встановлення та налаштування антивірусних програм
• проведення пошуку та усунення вірусів
• навчання користувачів та надання консультацій
• встановлення програмно-технічних комплексів на робочому місці, виконання
• необхідних налаштувань обладнання і програмного забезпечення
• діагностика мережевого обладнання
• адміністрування локальних мереж
• встановлення та налаштування активного мережевого обладнання:

Розробка та супроводження прикладного програмного забезпечення:

• встановлення та налаштування необхідного замовнику прикладного програмного забезпечення
• зберігання версій еталонів програмного забезпечення та документації
• розповсюдження програмного забезпечення та документації серед користувачів
• встановлення загального програмного забезпечення у користувачів, настроювання та супровід при експлуатації
• навчання користувачів в роботі з програмним забезпеченням
• надання консультацій по експлуатації програмного забезпечення
• розробка прикладного програмного забезпечення за замовленням користувачів в тому числі з використанням веб-технологій
• збирання та аналіз даних про збої в роботі системи в процесі промислової експлуатації
• аналіз недоліків та надання пропозицій для внесення змін в програмне забезпечення
• перевірка правильності функціонування програмно-технічних комплексів ІАС після встановлення нових версій програмного забезпечення
• надання пропозицій щодо розширення функціональних можливостей системи
• резервування,архівування та відновлення баз даних

Супроводження системного програмного забезпечення:

• діагностика комп’ютерної та офісної техніки при викликах
• встановлення та налаштування операційної системи та іншого системного програмного забезпечення
• встановлення та налаштування Microsoft Office (рос, укр.)
• збереження інформації перед встановленням (заміною) ОС
• інсталяція драйверів та налаштування пристроїв
• налаштування комп’ютерних мереж та прикладного програмного забезпечення
• встановлення та налаштування антивірусних програм
• проведення пошуку та усунення вірусів
• навчання користувачів та надання консультацій
• встановлення програмно-технічних комплексів на робочому місці, виконання необхідних налаштувань обладнання і програмного забезпечення
• діагностика мережевого обладнання
• адміністрування локальних мереж
• встановлення та налаштування активного мережевого облад

Наша історія:

Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп’ютерних фінансових технологій Міністерства фінансів України (далі Головфінтех) — державне підприємство, яке засноване на загальнодержавній власності та знаходиться в сфері управління Міністерства фінансів України.
Головфінтех створено шляхом реорганізації Інформаційно-обчислювального центру Міністерства фінансів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.07.1995 р. № 129. Інформаційно-обчислювальний центр (далі — ІОЦ) був створений з 1 січня 1976 р. наказом Міністерства фінансів УРСР від 12 грудня 1975 року № 180.
Передбачалось, що ІОЦ буде фінансуватись з бюджету і матиме самостійний баланс. ІОЦ був створений для широкого впровадження обчислювальної техніки та економіко-математичних методів в практику роботи Міністерства фінансів УРСР, Головдержстраху, місцевих фінансових та страхових органів з метою удосконалення організації та методів розробки Державного бюджету УРСР та технічною базою по розробці, впровадженню та функціонуванню автоматизованої системи фінансових розрахунків (далі — АСФР) у республіканських і місцевих органах Української РСР.
На ІОЦ покладалась розробка планів створення АСФР, організацію їх виконання та впровадження в роботу Міністерства, місцевих фінансових органів і органів Держстраху республіки, методичне керівництво впровадженням АСФР обласного рівня та організацію робіт по її технічному забезпеченню у фінорганах республіки. На перший рік становлення був розроблений кошторис на утримання ІОЦ загальною вартістю 480 тис. крб. та чисельністю 88 осіб.
Для виконання покладених робіт в грудні 1975 р. була введена в експлуатацію електронно-обчислювальна машина ЄС-1020.
В 1980-1982 роках введені в експлуатацію дві ЄС-1033, а в 1986 р. ЄС-1045 з необхідним комплексом відеотермінальних пристроїв та засобів зв’язку.
В 1989 р. Міністерство фінансів та ІОЦ почали оснащуватись персональними електронно-обчислювальними машинами. Працівники ІОЦ виконували роботи по складанню та виконанню республіканського та місцевих бюджетів, розпису бюджету. Була розроблена та експлуатувалась система АСУ-Держстрах, де оброблялись понад 1 мільйон особистих рахунків застрахованих осіб. При ІОЦ функціонували досить потужні курси по навчанню працівників Міністерства фінансів основам комп’ютерної техніки.
3 січня 1989 року був затверджений Статут ІОЦ. Наказом від 03.01.1989 року №2 ІОЦ був переведений на повний госпрозрахунок та самофінансування. З метою забезпечення своєчасного впровадження та експлуатації АСФР, розширення обсягів машинної обробки інформації місцевих фінансових і страхових органів на основі використання засобів обчислювальної техніки наказом Міністерства фінансів від 06.10.1976 р. створено Одеський відділ розробки і впровадження підсистеми АСФР обласного рівня, а наказом від 30.01.1980 р. № 16 були створені Донецький та Дніпропетровський базові відділи.
За погодженням з Держпланом СРСР, ЦСУ УРСР, Міністерством фінансів СРСР та Донецьким облвиконкомом наказом Міністерства фінансів УРСР від 15.06.1987 р. був створений обчислювальний центр фінансових і страхових органів Донецької області. У відповідності до наказу Міністерства фінансів від 03.01.1992 р. № 1 були створені регіональні структурні відділи ІОЦ по технічному обслуговуванню і супроводженню системних програмних засобів в містах Сімферополі, Запоріжжі, Луганську та Львові. Як суб’єкт підприємницької діяльності Головфінтех був зареєстрований 14.08.1995 року.
Наказом Міністерства фінансів України від 28.07.1995 р. № 129 затверджено Статут Головфінтех. Нова редакція Статуту затверджена Міністерством фінансів України 21.03.2007 р. та наказом від 21.03.2007 р. № 380. Згідно із Статутом Головфінтех є державним комерційним підприємством, заснованим на державній власності.
Головфінтех належить до сфери управління Міністерства фінансів України. Основними напрямками діяльності є створення, розвиток та підтримка функціонування інформаційно-аналітичної системи Міністерства фінансів України, системного та функціонального супроводження програмних комплексів і прикладного програмного забезпечення, впровадження у діяльність фінансових органів сучасних інформаційних технологій, сервісного технічного обслуговування і ремонту засобів обчислювальної техніки та інших робіт, що виконуються для фінансових органів України, інших органів виконавчої влади та суб’єктів підприємницької діяльності.
До структури підприємства входять підрозділи, що здійснюють адміністративно-управлінські функції, 6 виробничих відділи, які розміщені в м. Києві Першим директором ІОЦ був призначений Іващенко Борис Андрійович. З жовтня 1977 р. до 1995 р. директором працював Маслюк Григорій Федорович. Директорами Головфінтех працювали Сафоненко Віктор Давидович, Шевченко Сергій Семенович, Семирга Михайло Іванович (по 30.06.2016). 15.11.2016 директором за контрактом призначений Жердєв Євген Вікторович.
Сьогодні, Головфінтех є головною організацією у системі Міністерства фінансів України із проектування, впровадження та супроводження функціональних задач та програмно-технічних комплексів на основі типових проектних рішень для різних рівнів фінансової системи. Головфінтех виконує роботи по комплексній підтримці та розвитку інформаційно-аналітичної системи фінансових органів України: супроводження системного, прикладного програмного забезпечення, побудови, створення і впровадження локальних мереж, розробки прикладного програмного забезпечення та інших робіт.
Головфінтех є розробником ряду прикладних програмних систем, які експлуатуються в системі Міністерства фінансів України і протягом ряду років забезпечує стабільне функціонування програмно-технічних комплексів та розвиток інформаційно-аналітичної системи фінансових органів України.