Державний бюджет України за період 2019 рокуВиконання бюджету

Виконання бюджету забезпечує надходження запланованих доходів до всіх ланок бюджетної системи та фінансувань певних заходів що затверджені у бюджеті держави. Державний бюджет на кожен фінансовий рік розглядається Верховною Радою України і затверджується як закон. В діаграмі представлені доходи та видатки за період 2019 року. За доходами виконано 96.3 % що на 1.7 % менше ніж у минулому році, а за видатками у 2019 році виконано 95.0 %, що менше на 0.3 % минулого року.  Структура Бюджету

В 2019 році основним джерелом надходження фінансів були саме податкові надходження. А за видатками на першому місці опинилися загальнодержавні функції, до складу якої входить: Освіта, Оборона, Охорона здоров’я, Економічна діяльність та ін.Динамiка показників бюджету (помiсячно)

На діаграмі можна побачити динаміку рівня від доходів до витрат за 2019 рік, також є можливість споглядати за перевищенням витрат в бюджеті (бюджетний дефіцит) або перевищення доходів над витратами (бюджетний профіцит), це відзначено в діаграмі сірим кольором.Баланс бюджету

Одиниця виміру: млн. грн.

У таблиці нижче описаний баланс бюджету за доходами, кредитуванням та видатками. Також зазначено співвідношення між 2018-2019 роком та вказаний темп росту між цими роками.Виконання бюджету в розрізі фондів*

виокремлено коди з питомою вагою більше 1% від загальної суми

В наступних таблицях зазначений перелік виконання бюджету в спеціальних, загальних та спільних фондах за різними статтями доходів та видатків бюджету.

РазомЗагальный фондСпеціальний фонд

Генеральний партнер проекту Unionstandardbank.com - 100 відсотковий кредит від перевірених МФО