Державний бюджет України за період 2020 рокуВиконання бюджету

Під час виконання бюджету, забезпечуються певні потреби держави, а саме економічні та соціальні, а також встановлюється необхідний рівень соціального захисту населення. В представленій діаграмі можна побачити що в 2020 році за доходами виконано 100.8 % бюджету, в порівнянні з 2019 роком зростання на 4.5 %, а за видатками виконано – 95.3 %. Структура Бюджету

Структура бюджету формується на процесах, що включають в себе заходи щодо виконання видаткової та дохідної частини кожного з бюджетів, які входять до бюджетної системи України. В 2020 році основними джерелами надходження фінансів до бюджету були податкові надходження, до мінімальних надходжень можна віднести доходи від операцій з капіталами, які займають лише 0.01%. До найбільшої видаткової статті відноситься Соціальний захист за соціальне забезпечення 322 млрд, коли на забезпечення житлово-комунального господарства за 2020 рік витратили 88 млн гривень що займає останню позицію в статтях видатків.Динамiка показників бюджету (помiсячно)

Діаграма зображує щомісячну динаміку показників бюджету в Україні за 2020 рік, також в діаграмі ведеться облік дефіциту та профіциту (на діаграмі зазначено сірим кольором).Баланс бюджету

Одиниця виміру: млн. грн.

У цій таблиці зазначений баланс бюджету за різними показниками виконання. Нижній рядок відмічає відхилення від збалансованого бюджету, тобто дефіцит (-) та профіцит (+).Виконання бюджету в розрізі фондів*

виокремлено коди з питомою вагою більше 1% від загальної суми

Наступні три таблиці вказують на певні заходи щодо виконання дохідної та видаткової частини в загальних, спеціальних та спільних фондах що входять до складу Бюджетної системи України.

РазомЗагальный фондСпеціальний фонд

Генеральний партнер проекту Unionstandardbank.com - 100 відсотковий кредит від перевірених МФО