Місцеві бюджети України за період 2020 року

Виконання бюджету

За період 2020 року з місцевих бюджетів за доходами виконано 471 млрд грн, або 98.2 відсотка плану на рік. За видатками виконано 478 млрд грн, 91.5 відсотків. В порівнянні з минулим роком виконання бюджету за доходами зменшилися на 89 млрд грн, або на 0.1 відсоток, коли за видатками збільшилися на 88 млрд гривень.Структура Бюджету

Упродовж 2020 року за доходами разом витратили 471 млрд гривень. З місцевих бюджетів за видатками витратили 478.1 млрд грн. «Коштовними» статтями за видатками стали: Освіта — 41.71% усіх видатків місцевих бюджетів, Економічна діяльність — 19.65%, Охорона здоров’я – 10.64%, інші статті загалом займають не більше 28% усіх видатків місцевого бюджету. Динамiка показників бюджету (помiсячно)

Діаграма що розташована нижче вказує на співвідношення доходів та витрат за 2020 рік помісячно. В останньому рядку таблиці відображено дефіцит (-) та профіцит (+) бюджету.Баланс бюджету

Одиниця виміру: млн. грн.

В даній таблиці зазначені темпи росту доходів, видатків та кредитування за загальним, спеціальним та спільним фондам. Також зазначена різниця між 2020 роком та минулим 2019 роком.

Виконання бюджету в розрізі фондів*

виокремлено коди з питомою вагою більше 1% від загальної суми

Наступні діаграми формують таблицю з основних статей доходів та видатків, які входять до спеціального, загального та спільного фонду місцевого бюджету України.

РазомЗагальный фондСпеціальний фонд

Генеральний партнер проекту Unionstandardbank.com - 100 відсотковий кредит від перевірених МФО