АРМ ведення довідників телефонів та табеля робочого часу

АРМ виконує наступні функції:
ведення довідників підрозділів, посад, телефонів з прив’язкою до працівників установи та розташування їх на площадках і кімнатах;
формування довідника телефонів в форматі Excel та в форматі, придатному для завантаження на внутрішній сайт МФУ;
ведення табелю робочого часу працівників установи та пов’язаних з табелем довідників та формування табеля в форматі Excel з наступним друком.