Зведений бюджет України за період 2018 року

Виконання бюджету

Доходи зведеного бюджету 2018 року становили 1.1 трлн гривень, або 98.6%, видатки були більшими, становили 1.2 трлн гривень, за рахунок меншого уточненого річного плану на 132 млрд гривень.Структура Бюджету

Детальну структуру надходження фінансів до бюджету в 2018 році, можна побачити в таблиці нижче. В структурі доходів переважають податкові надходження (83.29%). В структурі видатків зведеного бюджету переважають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (24.75%), загальнодержавні функції (15.32%), освіта (16.80%), та інші поточні видатки (в загальному 43%).Динамiка показників бюджету (помiсячно)

В даній діаграмі зазначено співвідношення фактичних обсягів щомісячних доходів з витратами у річному обсязі за 2018 рік. Сірим кольором нижче наочно представлена динаміка дефіцита та профіцита бюджету.Баланс бюджету

Одиниця виміру: млн. грн.

Дана таблиця вказує на обсяг доходів, видатків та кредитуванням за загальним, спеціальним та спільним фондами на 2018 рік, включаючи дефіцит та профіцит бюджету.

Виконання бюджету в розрізі фондів*

виокремлено коди з питомою вагою більше 1% від загальної суми

Три таблиці нижче відображають виконання бюджету в розрізі зведеного бюджету, що формується з трьох частин: спеціальний, загальний та спільний фонд. 

РазомЗагальный фондСпеціальний фонд

Генеральний партнер проекту Unionstandardbank.com - 100 відсотковий кредит від перевірених МФО