Зведений бюджет України за період 2020 року

Виконання бюджету

У 2020 році доходи зведеного бюджету становили понад 1 трлн 376 млрд гривень, видатки становили 1 трлн 595 млрд гривен. Виконання бюджету за доходами 2020 року були менше на 3% ніж минулого року, коли за видатками більше на 0.3%.Структура Бюджету

Пропонуємо подивитись структуру зведеного бюджету України за 2020 рік, на ній ми можемо бачити що основними джерелами надходження фінансів стали Податкові (82.57%) та Неподаткові надходження (17.03%). Щодо надходжень за видатками, основними стали: Соціальний захист та соціальне забезпечення (21.73%), Економічна діяльність (16.47%), Освіта займає (15.81%).Динамiка показників бюджету (помiсячно)

В діаграмі зазначені порівняльні дані про надходження доходів та витрат зведеного бюджету України станом на 2020 рік. Сірим кольором відмічені дефіцит та профіцит бюджету.Баланс бюджету

Одиниця виміру: млн. грн.

В даній таблиці вказані дані про темп росту доходів, видатків, а також скільки становить кредитування на 2020 рік. Знизу таблиці вказаний рядок з інформацією про дефіцит та профіцит бюджету.

Виконання бюджету в розрізі фондів*

У даних таблицях вказана структура виконання бюджету за рівнями спеціального, загального та спільного фондів за визначальними статтями доходів та видатківвиокремлено коди з питомою вагою більше 1% від загальної суми

РазомЗагальный фондСпеціальний фонд

Генеральний партнер проекту Unionstandardbank.com - 100 відсотковий кредит від перевірених МФО