AIC — Що це таке і як цим користуватися

АІС – це інформаційна система, що надає можливість обмінювати дані по місцевим бюджетам. При виникненні проекту AIC можна вважати що час цифровізації настав також і для бюджетного процесу. Ця система призначена для інформаційної взаємодії з ІТ-системою для централізованого зберігання інформації, що застосовують місцеві бюджети у бюджетному процесі у рамках реалізації проекту Міністерства фінансів України, та дозволяє організувати виконання бюджету в рамках фінансового планування відповідно до чинного бюджетного законодавства. Програма може бути інформаційно інтегрована з АІС «місцеві бюджети», або може використовуватися як автономний програмний продукт.

AIC «LOGICA» є інструментом для здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцеві бюджети України.

Основна мета розробки даного проекту — це підвищення автоматизації процесів в сфері управління державними фінансами на місцевому рівні шляхом впровадження нових інформаційних технологій в процесі створення бюджетних документів, обробка даних які містяться в них.

Програма АІС дозволяє без зайвих трудових і матеріальних витрат забезпечити «прозоре» формування даних в управлінні бюджетом. Дана система включає в себе дві основні підсистеми:

 • Бюджетування – підсистема що забезпечує автоматизацію:
 • Оперативне планування та відображення фактичного руху грошових коштів;
 • Відображення фактичних показників фінансово-господарської діяльності організацій, та автоматизація створення бюджетних форм;
 • Формування консолідованої фінансової звітності.
 • Процедури закупівлі та управління ними – ця система забезпечує автоматизацію:
 • Проведення конкурсних процедур від формування потреби до закупівлі, до укладення договору з переможцем конкурсу.

Головні цілі створення АІС являють собою:

 • Автоматизація планування і відображення фактичних показників фінансово-господарської діяльності організацій;
 • Автоматизація формування та узгодження бюджетних форм;
 • Створення єдиного інформаційного простору в організації за рахунок єдиних класифікаторів НДІ.

 АІС місцеві бюджети

Мета AIC «LOGICA» це підвищення прозорості державного та місцевого бюджетів, які досягаються заходами:

 • Відкритих даних. Відкриті дані – це формат публічної інформації, вона вільна, безоплатна у самому доступі та у подальшому використанні. Інформація про бюджет має оприлюднюватися у формі відкритих даних;
 • Доступ до такої інформації також надається на єдиному веб-порталі відкритих даних, але крім оприлюднення інформації на офіційних сайтах головних розпорядників бюджетних кошті;
 • Був створений Державний веб-портал бюджету для громадян – AIC «Прозорий бюджет». AIC «LOGICA» — у 2022 році буде інтегруватися з системою AIC «Прозорий бюджет» для громадян України.

AIC у процесі свого формування та місцеві бюджети виконання яких безпосередньо забезпечує:

 • Подання оцифрованої інформації на етапі розробки місцевого бюджету;
 • Подання оцифрованої інформації з затверджених у органів місцевого самоврядування рішень про місцеві бюджети;
 • Реєстрація учасників бюджетного процесу, тобто відповідальних виконавців і МФО, а також одержувачів бюджетних коштів.

Впровадження AIC «LOGICA» здійснюється на підставі згідно нормативно правових актів:

 • Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2020 «Про впровадження в дослідну експлуатацію комп’ютерної програми «Інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 365-р Про «деякі питання цифрової трансформації»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року № 149-р Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2021-2022 роках.

 АІС «LOGICA»

Система АІС створена Міністерством фінансів України на кошти міжнародної технічної допомоги від ЄС за проектом «ЄС для посилення державних фінансових систем місцевих урядів». Назва «LOGICA» — це назва всього проекту, що охоплює створення не тільки АІС як програмного продукту для автоматизації бюджетування, але і також на вдосконалення:

 • Процедури контролю бюджетного процесу (місцеві бюджети України);
 • Механізми громадського контролю місцевих бюджетів, та управління комунальним майном.

У цій роботі повинні допомогти відкриті дані, якість яких має бути підвищена з використанням саме АІС «LOGICA».

Створення цього проекту було завершено в липні 2020 року, на даний час, відбувається впровадження його всіма відповідальними виконавцями місцевих бюджетів для здійснення бюджетного процесу 2022 року.

АІС «LOGICA» — можна вважати загальною системою обміну даними між усіма користувачами. Для окремого користувача потрібна програма-посередник, в якій здійснюється саме формування звітів, запитів, рапортів, паспортів та їх передача в загальну АІС. До цього продукту, який виконує роль загальної бази даних, до якої мають доступ користувачі з України, в якій здійснюється обмін даними про місцеві бюджети України. Однак не можна вважати це як самостійна система для установки на комп’ютер користувача.

Программами-посередниками можна вважати:

 • Інформаційно-програмний комплекс «Місцевий бюджет»;
 • Автоматизована інформаційна система «Місцеві бюджети рівня міста, району»;
 • Автоматизована інформаційна система «Місцеві бюджети рівня розпорядників бюджетних коштів».

При застосуванні системи АІС «LOGICA» досягається:

 • Швидкий, електронний обмін інформації між усіма учасниками бюджетного процесу (при цьому відбувається зменшення паперового звернення);
 • Обмін інформацією відбувається не тільки між користувачами цієї програми, а також між Міністерством фінансів України, та Державна казначейська служба України між ДПС. Можна оперативно отримувати інформацію Держказначейства про виконання місцевого бюджету та інформацію від ДПС щодо податкових надходжень бюджету по платникам – юридичним особам, як приклад, суми від нарахованих податків та зборів, суми податкового боргу;
 • Збір в одну базу даних всю інформацію, що застосовується в бюджетному процесі (місцеві бюджети);
 • Оперативність прийняття усіх управлінських рішень та підвищення їх якості, та вмотивованості, тому як всю інформацію можна отримати та проаналізувати на певну дату.