Державний бюджет

Бюджетна система України в цілому складається з:

Державний бюджет України – це уточнений фінансовий річний план доходів та видатків держави, а також джерела їхнього покриття, який має бути затверджений у законодавчому порядку. У держбюджеті детально вказано, на які сфери скільки коштів буде витрачено, а також вказані і конкретні проекти.

Кожного року схвалюється новий Закон України «Про Державний бюджет України», кожен рік в цьому законі визначаються головні фінансові показники які налагоджують життя країни на поточний рік.

Класифікація доходів Державного бюджету визначають певні основні джерела доходів:

  • Податкові надходження (загальнодержавні, місцеві податки, збори, інші обов’язкові платежі);
  • Неподаткові надходження (надходження від штрафів та фінансових санкцій, доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори);
  • Доходи від операцій з капіталом (податки на операції з капіталом, надходження від продажу основного капіталу, податки на фінансові операції);
  • Офіційні трансферти (кошти які надходять з інших бюджетів, офіційні трансферти можуть надходити від органів державного управління, урядів зарубіжних країн або міжнародних організацій);
  • Цільові фонди (пенсійний фонд, фонд України соціального захисту інвалідів, інші фонди).

Податкові надходження становлять 90% доходів держави, тому вони є основним джерелом поповнення державного бюджету.

Податками є обов’язкові платежі які стягуються з фізичних та юридичних осіб місцевою владою та державою загалом.

В Державному бюджету податки виконують основні дві функції:

  • Розподільну (соціальна) – завдяки цій функції відбувається перерозподіл доходів, тобто за рахунок покладання податкового перевантаження на сильнішу категорію громадян, відбувається передача коштів для слабшої категорії громадян);
  • Фіскальну – вважається основною функцією, яка визначає суспільне призначення податків.

Бюджетним кодексом України передбачені такі стадії бюджетного процесу:

До першого етапу входить процес складання проекту державного бюджету Кабінетом Міністрів України. Не пізніше 15 вересня кожного року, з певними матеріалами КМУ подає проект закону Верховній Раді України та Президенту України.

Другий етап – на сесії Верховної ради розглядається і затверджується проект бюджету.

Третій етап – складання звіту про виконання та виконання бюджету покладається на Кабінет міністрів України. Фактичне виконання бюджету починається с 1 січня і завершується 31 грудня кожного календарного року.

Генеральний партнер проекту Unionstandardbank.com - 100 відсотковий кредит від перевірених МФО