Інструкція користування модулем “Система Logica” комплексу програм “Місцеві бюджети”.

Призначення.
Програмний модуль “Система Logica” комплексу програм АІС“Місцеві бюджети” (у
подальшому — програма), призначений для інформаційної взаємодії з ІТ-системою для консолідації
та централізованого зберігання інформації, що застосовується у бюджетному процесі місцевими
бюджетами – “LOGICA» у рамках реалізації проекту Міністерства фінансів України «ЄС для
підсилення державних фінансових систем місцевих урядів».
Програма може бути інформаційно інтегрована з АІС «Місцеві бюджети», або
використовуватися як автономний програмний продукт.
Для успішної роботи програма потребує встановленого на комп’ютері користувача Microsoft
Access (!32 — розрядного) з комплексу Microsoft Office не нижче 2000-го.
Комп’ютер, що використовує програму повинен мати доступ до мережі Інтернет.
.
Програма використовує сторонню бібліотеку EUSignAXInstall.exe, (розробник “Інститут
інформаційних технологій” (АТ «ІІТ») для автентифікації користувачів системи при підключенні
до сервера та забезпечення конфіденційності і цілісності даних, які передаються між
користувачами та сервером та забезпечення цілісності та неспростовності авторства електронних
даних та документів, що циркулюють у системі, з використанням електронного цифрового
підпису. Бібліотека завантажується та встановлюється програмою автоматично при
необхідності підписання даних, що належить відправити на сервер.

Початок роботи.
2.1. Користувачам АІС “Місцеві бюджети»:
На головній формі АІС “Місцеві бюджети» (Мал.1) натиснути кнопку “Реєстрація у системі
Logica”. Система автоматично завантажить програму, визначить можливі налаштування, та,
запустить її на виконання. Натиснувши кнопку “і” користувач відкриє поточну інструкцію.
2.2. Автономне встановлення програми:
2.2.1 Завантажити файл інсталяції…. За посиланням
2.2.2 Встановити програму, дотримуючись настанов інсталятора
2.2.3 Запустити програму

Мал. 1. Головна форма АІС “Місцеві бюджети»

2.3. При першому вході програма відкриє форму ідентифікації. (Мал.2). На цьому етапі роботи
з програмою користувач повинен ввести у поле “Код ЄДРПОУ» код ЄДРПОУ Вашої установи
та натиснути кнопку “Обрати”. Якщо код існує, програма, використовуючи вбудовані
довідники виведе у форму найменування вашої установи, а також, визначить її
підпорядкованість (бізнес-роль), код відомчої класифікації і якщо установа має бізнес-роль
ГРК, то необхідно обов`язково заповнити поле КОАТУУ. Для фінансових органів приведені
реквізити визначаються автоматично.
Примітка. Якщо КВК або КОАТУУ не вибрані автоматично, користувач повинен
обрати/ввести їх самостійно.
Якщо вхід до програми був з АІС “Місцеві бюджети», усі налаштування для інтеграції з АІС
виконані автоматично, для впевненості — перевірте підключення (Кнопка “Перевірка
підключення до сервера”)

Мал.2. Форма ідентифікації установи (автономна робота)
Мал.3. Форма ідентифікації установи (робота у складі АІС “Місцеві бюджети” )

Після визначення усіх реквізитів, необхідних для реєстрації установи, кнопка “Зберегти”
стане доступною (Текст буде зеленого кольору). Натисніть “Зберегти”.
Натискання кнопки “Відмова” призведе до виходу з програми

2.4.На екран виводиться головна форма програми (мал.4)

Мал.4. Головна форма програми
 1. Робота з програмою.
  На головній формі програми вказується поточна сесія, поточний код ЄДРПОУ та поточний
  рік звітування (початок роботи з програмою 2020!) та перелік функціональних кнопок для
  вирішення тих чи інших завдань. Деякі кнопки можуть бути затінені, що означає або
  відсутність необхідності їх використання Вашою установою (наприклад, якщо установа
  виступає у ролі ГРК, то інформацію, властиву Фінансовим органам, вносити немає
  необхідності), або кнопки зарезервовані для подальшого розвитку програми (Бюджетні
  запити та паспорти бюджетних програм).
  Розглянемо присутні на головній формі кнопки у порядку розташування зверху вниз:
  3.1. “Налаштування установи”. Кнопка призначена для перегляду введених на етапі
  ініціалізації установи даних. При натисканні кнопки виводиться форма, зображена на
  малюнку 5
Мал.5 Налаштування установи

3.2 “Реєстраційні дані установи” – призначена для формування та відправки
реєстраційних даних поточної установи до сервера “Logica”.
Після натискування кнопки, на екран виводиться форма, зображена на малюнку 6

Мал.6. Форма для введення та передачі на сервер “Logica” реєстраційних даних установи

На формі поля, що відмічені зеленими (*) повинні заповнюватись обов’язково. Спроби передати
дані, що не надані у повному обсязі фіксуються при спробі зареєструвати установу шляхом виводу
на екран відповідних повідомлень.
Якщо дані введені у повному обсязі – натисніть кнопку “Зареєструвати” установу у системі
“Logica”.
Важливо! Дії користувача, що наведені у поточній Інструкції справедливі для всіх випадків,
у яких передбачено підпис електронним (або файловим) ключем.
Для підпису даних, що передаються, на екран виводиться форма, зображена на малюнку 7

Мал.7. Форма підпису (файловий ключ)

У залежності від вибору користувача, вид форми підпису може змінюватися.
Наведемо приклади використання різного типу ключів:
На малюнку 7 зображена форма підпису при користуванні файловим ключем.
Користувач має можливість вказати центр сертифікації шляхом вибору з відповідного списку.
Якщо вибрати –Визначити автоматично- програма спробує знайти сертифікат методом перебору
усіх центрів сертифікації.
Важливо! Якщо центр сертифікації відомий – будь ласка, вкажіть його, автоматичний пошук
значно подовжує час процедури підписання!
Радимо користуватися ключем, яким Ви зазвичай підписуєте дані, що відправляються на портал
Є-дата.

Кнопка “ОБРАТИ” – вкажіть шлях до файлового ключа.
Після обрання та вводу усіх компонентів, що пропонуються – натисніть кнопку “ЗЧИТАТИ
КЛЮЧ”.
При користуванні апаратним ключем форма підпису має вид, зображений на малюнку 8:

Малюнок 8. Форма підпису (апаратний ключ)

При користуванні апаратним ключем, програма визначає вид апаратного ключа самостійно.
Введіть пароль та натисніть “ЗЧИТАТИ КЛЮЧ” .
При успішному виконанні підпису форма набуває вид (мал.9)

Мал.9. Успішне виконання підпису

При успішному зчитуванні ключа активується кнопка “ПІДПИСАТИ”.
Це означає, що дані, наведені у формі “Реєстраційні дані установи” готові для передачі до серверу
“Logica”.
Натисніть кнопку “ПІДПИСАТИ”. Якщо після верифікації даних на сервері буде повернуто
повідомлення
з надписом «Успішне завершення» то дані з форми передані на сервер .
Примітка. У разі користування апаратним ключем центра сертифікації “Кваліфікований надавач
ЕДП “Казначейство”” на екран може бути виведено наступне повідомлення (мал.10)

Мал.10. Форма відсутності сертифікату.

У цьому випадку необхідно виконати вказані у повідомленні дії.
Вказаний виняток властивий тільки центрам сертифікації, які не мають сервісу завантаження
сертифікатів. Після одноразового виконання кроків по пошуку та визначення сертифікатів,
програма буде використовувати вказаний сертифікат.
3.3. “Реєстраційні дані учасника бюджетного процесу як Фін. орган”. Форма заповнюється
тільки установами, визначеними як Фінансовий орган. Вигляд форми наведено на малюнку 11.

Мал.11. Форма “Реєстраційні дані учасника бюджетного процесу – Фін.органу”.

На формі затінені поля представлені виключно з інформаційними цілями. Але, якщо, у процесі
роботи виникли питання по інформації, наведеній у затінених полях, Ви маєте змогу змінити ті чи
інші реквізити на формі “Реєстраціїні дані установи”.
В перелік установ, що надаються у перелік, разом з самою поточною установою додаються
тільки підлеглі установи, які виступають тільки у ролі ГРК.

Процес введення полягає у послідовному додаванні підлеглих установ-ГРК, та визначення кодів
програмної класифікації. Додавання та коригування КПК здійснюється при натисканні кнопки “+”
поточної установи. Форма коригування КПК наведена на малюнку 12.

Мал.12. Форма Співвідношення КВК та ТКВКБМС

Процес введення переліку КПК здійснюється у послідовному додаванні ТКВКБМС та номера
відповідального виконавця.
Після завершення формування переліку установ, що виступають підлеглими по відношенню до
поточної, натисніть кнопку “Зареєструвати дані учасника бюджетного процесу “Logica””.
Порядок та послідовність процедури підпису надані у пункті 3.2 Інструкції.
3.4.“Реєстраційні дані учасника бюджетного процесу як ГРК, ВК”. Форма заповнюється
тільки установами, визначеними як ГРК. Вигляд форми наведено на малюнку 13.

Мал.13. Форма Реєстраційні дані учасника бюджетного процесу (ГРК,ВК).

На формі затінені поля представлені виключно з інформаційними цілями. Але, якщо, у процесі
роботи виникли питання по інформації, наведеній у затінених полях, Ви маєте змогу змінити ті чи
інші реквізити на формі “Реєстраціїні дані установи”.
В ТКВКБМС, що надаються у переліку, додаються тільки КПК для яких поточна установа є
відповідальним виконавцем.
Відповідальний виконавець, якщо поточна установа делегує повноваження по конкретній
програмі, може бути зміненим у відповідному стовпчику.
Процес введення полягає у послідовному додаванні ТКВКБМС, та визначення установи, що
відповідальна за виконання тієї чи іншої програми.
Порядок та послідовність процедури підпису надані у пункті 3.2 Інструкції.

4. Індикація успішного виконання дій користувача на головній формі.
Дії користувача при успішному виконанні передачі інформації до серверу “Logica”
ввідстежуються на головній формі, як зображено на малюнку 14

Мал.13. Підтвердження виконаних дій

5. Оновлення програми
Програма автоматично оновлюється через мережу Інтернет, коли у розробників з’являється
нова версія. Коли програма фіксує появу нової версії, користувачу виводиться повідомлення,
зображене на малюнку 15. Необхідно своєчасно оновлювати версії, оскільки (особливо на
перших порах) у програмі будуть з’являтися нові функції, можливості, покращення.

Мал.15. Повідомлення про появу нової версії програми , та запрошення її оновлення.

Робота з бюджетними запитами починається коли заповнені та передані на сервер «Logica»
реєстраційні дані установи та реєстраційні дані учасника бюджетного процесу.
Для початку роботи на головній формі програми необхідно натиснути кнопку «Бюджетні запити». На екран виводиться форма Бюджетні запити (мал.15)

Мал.15 Форма бюджетних запитів

Форму Бюджетних запитів умовно можна поділити на 4 зони, що взаємодіють між собою:
1- Вікно вибору звітної форми. Для вибору тієї чи іншої форми необхідно обрати
необхідний рядок. На малюнку обрана форма 2020-2. Види Форми бюджетних запитів,
коли обрано Форму 2020-1, або Форму 2020-3 зображено на малюнках 15.1, 15.3

2- Вікно вибору складових форми, що обрана у зоні 1, та відображення стану придатності
тієї чи іншої складової. Форма 2020-2 складається окремо по кожному КТПВМБ, тому
на малюнку ми бачимо перелік усіх КТПВМБ головного розпорядника коштів, що були
перелічені при заповненні реєстраційних даних учасника бюджетного процесу. Звісно,
кожен конкретний ГРК на формі побачить свій перелік КТПВМБ.
Вибір КТПВМБ для коригування здійснюється шляхом вибору рядка, який потрібно
заповнювати, або коригувати. Рядок з вибраним КТПВМБ по контуру підсвічується
блакитним кольором. На малюнку вибрано КТПВМБ 0611120, відповідно у зоні 3
відображено вікно коригування Форми 2020-2 для КТПВМБ 0611120. Робота з вікном
зони 2 потребує додаткового опису, що наведений у розділі 6.1

3- Вікно коригування форми, що обрана у зонах 1,2. Створення, або коригування
перелічених пунктів здійснюється шляхом натискання відповідної вибраному пункту
кнопки. У разі, коли інформація по конкретному пункту не була введена, відповідна
кнопка має напис “Створити” чорного кольору. Якщо дані вводились, кнопка змінює
напис на “Коригувати» і підсвічується зеленим кольором. Також, якщо є хоча б один
введений запис, міняє колір і стовпчик “Озн. перевірки на Logica” у виділеному рядку у
зоні 2 (фіолетовий колір)
Примітка. Особливості вводу/коригування конкретних пунктів присутніх у програмі форм
бюджетних запитів наводяться у розділі 7.

4- Вікно для виконання різноманітних дій, що пов’язані з роботою з бюджетними
запитами. Натиснувши відповідні кнопки, користувач має можливість передати дані до
серверу “Logica», перевірити стан (статус) вивантажених форм, що додатково проходять
перевірку на сервері, роздрукувати (вивести у Excel) вибрані бюджетні запити.

Мал.15.1. Вигляд форми бюджетних запитів, якщо виділена форма 2020-1.
Мал. 15.3. Вигляд форми бюджетних запитів, якщо виділена форма 2020-3.

6.1. Опис поведінки зони 2 (Мал.15) форми “Бюджетні запити”.
Детальний опис структури зони 2 показаний на Мал.16.
На малюнку ми бачимо 4 стовпчика: “КТПВМБ”, “Озн. Перевірки на Logicа”, “Перевірка
фінорганом вищого рівня”, “Обрати для відправлення”.
При виборі рядка (натисканні на рядок кнопки маніпулятора “миша”), (звичайно на стовбчику 1,
але це необов’язково) активується необхідне вікно (зона 3 мал.15) для вводу/коригування
необхідної форми.
Стовпчики “Озн. Перевірки на Logicа”, “Перевірка фінорганом вищого рівня”, “Обрати для
відправлення.” невід’ємно пов’язані з процедурами обміну інформацією з сервером “Logicа”.
Після вводу інформації вибраної форми (форм) користувач може вивантажити її (їх) до серверу
“Logicа”. Для цього він має обрати форми для передачі шляхом визначення їх у стовпчику 4
(Обрати для відправлення). Приклад вибору для передачі форм по КТПВМБ 0612010, 0612030,
0612040 показано на мал.16.1.
Примітка. При визначенні тієї, чи іншої форми, що має бути вивантаженою, програма додатково
перевіряє наявність інформації та блокує можливість відправки неповного обсягу даних. Так, на
мал.16. по КТПВМБ 0604030 інформація не вводилась взагалі (Додатково це можна побачити по
чорному кольору тексту у стовпчику 2). Спроба виділити вказаний КТПВМБ показана на мал.
16.2. Також можливість відправки даних до серверу блокується, якщо відсутня інформація, що на
100 відсотків приведе до повернення статусу сервера з помилкою. Приклад спроби – на мал. 16.3.

Мал.16. Структура зони 2 форми “Бюджетні запити”
Мал.16.1
Мал.16.2. Спроба вивантажити на сервер форму, що не має інформації.
Мал.16.3. Спроба вивантаження на сервер форми, що має не вказані характеристики форми.

Вивантаження форм, обраних для відправлення, здійснюється кнопкою “Передати відмічені”.
(мал.15.зона 4 )
Програма формує файли, що прийнятні для передачі до серверу, та через процедуру виконання
підпису (опис дивись мал.7 та далі), здійснює вивантаження даних на сервер. У штатному
режимі (мається на увазі справність інтернет з’єднання) зона 2 форми “Бюджетні запити”
набуває виду, зображеному на мал. 16.4.
Фон стовпчика 2 для рядків, що вказують на форми, що були вивантажені , підфарбовуються у
кольори світлофору (ненав’язливі зелений, жовтий, червоний):

 1. вивантажено, перевірено, помилок не знайдено.
 2. вивантажено, але знаходиться у стані перевірки. Необхідно пам’ятати,
  що для перевірки потрібен деякий час (до 2-3 хвилин).
 3. на сервері зафіксовані помилки у формі, що була вивантажена.

Повторно перевірити статус вивантажених форм користувач має можливість, натиснувши
кнопку “Перевірити статус” (мал.15. зона 4).

Додаткову інформацію про зафіксовані сервером помилки можна отримати, натиснувши
кнопку “?” праворуч надпису «Помилки». Вказані помилки потрібно виправити та
вивантажити форму ще раз.

Мал. 16.4. Вигляд зони 2 форми “Бюджетні запити” після вивантаження обраних форм на
 1. Робота з формами вводу Бюджетних запитів
  Форми для заповнення бюджетних запитів повністю відповідають наказу Мінфіну № 648 від
  17.07.2015 (зі змінами та доповненнями) та не повинні викликати складність щодо розуміння
  внесення інформації в ті чи інші розділи та графи зазначених додатків. Але, для більш кращого
  розуміння алгоритмів та процесів системи, необхідно зазначити основні нюанси роботи деяких
  розділів.
  Примітка. Якщо якісь додатки не перелічені у поточному розділі, то вони не містять будь-яких
  нюансів та не повинні викликати труднощі з розумінням роботи з ними.
  7.1 Усі суми в додатках повинні вноситися в гривнях без копійок, як це вимагає законодавство.
  Якщо Ви вказали будь-які суми у гривнях з копійками, то при вивантаженні форм до системи
  «Logica» чи формуванні додатків для друку, такі суми будуть округлятися до гривень.
  7.2 Імпорт інформації з системи АІС «Місцеві бюджети».
  Якщо Ви у своїй роботі використовуєте АІС «Місцеві бюджети» та в минулих роках, або в
  поточному році, вносили в зазначену систему інформацію по Бюджетним запитам, то існує
  можливість імпорту вказаної інформації до системи «Logica»:
  7.2.1. якщо Ви вже вносили в систему АІС «Місцеві бюджети» Бюджетний запит на 2020
  рік, то у такому випадку в системі «Logica» при першому вході в розділ «Бюджетні запити»
  система Вам запропонує перенести зазначену інформацію:
  Зверніть увагу на те, що система буде діяти подібнім чином, якщо:
  а) у розділі «Налаштування установи» вказано, що Ви використовуєте систему АІС
  «Місцеві бюджети»
  б) в АІС «Місцеві бюджети» міститься інформація по Бюджетним запитам на 2020 рік;
  в) у системі «Logica» Ви ще не почали вносити дані вручну.
  7.2.2. Якщо у системі АІС «Місцеві бюджети» в минулих роках Ви вносили Бюджетні
  запити, зверніть увагу на те, що у кожному розділі Бюджетних запитів системи «Logica» присутня
  кнопка
  , що діятиме при умові, якщо Ви не почали вносити дані у розділ, який бажали б
  зформувати на базі минулого року (за 2019 рік).
  7.3. При заповненні форм бюджетних запитів, наполегливо рекомендуємо починати роботу з
  внесення даних у додатки Форми 2 по усім кодам програмної класифікації . Це пов’язано з тим що
  у Форму 1 («Розподіл граничного обсягу видатків на надання кредитів загального фонду та
  спеціального фонду») дані можливо перенести з Форми 2, з пункту 6 («Витрати за кодами
  економічної класифікації видатків»), що значно прискорить створення зазначеного додатку та
  виключить можливість помилок.

7.4. У пунктах 4.1 — 4.3 Форми 2 дані заповнюється власноруч, або переносяться з попереднього
року (якщо ви працювали в АІС Місцеві бюджети та заповнювали ці додатки у попередньому
році).
7.5. У пункті 5 Форми 2 рядок «Надходження із загального фонду бюджету» позначений кодом
99999999:

Якщо Ви не бажаєте розписувати інші надходження спеціального фонду, то у програмі вони
позначені як код 99999998:

Слід зауважити, що якщо Ви внесли і коди по іншим надходженням спеціальному фонду і вибрали
код 99999998, то в цьому випадку у звіті рядок «Інші надходження спеціального фонду» буде
прорахований автоматично, а суми внесені по коду 99999998 будуть проігноровані.
7.6. В пункті 6 Форми 2 «Витрати за кодами економічної класифікації видатків» є перелік
допоміжних кнопок:

 • (якщо ви працювали в АІС «Місцеві бюджети» та заповнювали в
  попередньому році Бюджетні запити).
 • (якщо ви працювали в АІС «Місцеві бюджети» та у зазначеній
  системі є затверджений план цього року (станом на 01.01.) та касові видатки казначейства (файли
  VD0) з попереднього року). Якщо Ви бажаєте перенести інформацію за допомогою зазначеної кнопки, то дані, які були заповнені в цьому пункті, видаляться, про що система повідомить користувача: Коли заповнена група стовбчиків «Проект на наступний рік», то суми на наступні 2 прогнозні роки є можливість Розрахувати автоматично за допомогою використання Коефіцієнтів для розрахунку таких показників. Для того щоб автоматично розрахувати суми на вказані роки необхідно натиснути кнопку «Розрахувати»:

За допомогою кнопки , ви можете переглянути або змінити, якщо потрібно,
показники на прогнозні роки. Коефіцієнти, що зазначені, доводяться Міністерством фінансів
України.
7.7. Для роботи з пунктом 8 Форми 2 «Результативні показники бюджетної програми» (та
пункти 4.1.2 та 4.2.2 форми 3) в першу чергу необхідно заповнити/перевірити довідник
«Результативних показників». Для цього на зазначеній формі є кнопка — .
Після натискання цієї кнопки у разі, якщо по поточному коду програми відсутня інформація по
результативним показникам, система запропонує автоматично заповнити довідник результативних
показників згідно рекомендованого довідника МФУ:
Після згоди, якщо по визначеному КПК заповнені показники від МФУ, у вас з’явиться
наступне вікно з заповненими рекомендованими показниками, які можна коригувати так як Вам
потрібно:

При відсутності заповненої інформації по КПК від МФУ, довідник заповнюється власноруч:

Слід зауважити, що у деяких випадках не достатньо довідника «Результативних показників»
для того щоб детально розписати зазначені показники. Якщо Вам потрібно розділити будь-який
показник на детальні групи (наприклад, у розрізі хлопчиків та дівчат, у розрізі гуртків) та ще у
будь-яких випадках, де потрібна деталізація підгруп/показників, то в цьому випадку необхідно
натиснути відповідну кнопку напроти потрібного результативного показника —
.
В відповідному вікні у разі необхідності можливо розбити показник за підгрупами*:

 • — 1) підгрупи є необов’язковим параметром і їх можна не вказувати;
  2) підгрупи дозволять деталізувати Ваш основний показник на будь-які підгрупи (все те
  що Ви бажаєте у звіті вказати після слів «з них» для зазначеного показника);
  3) якщо показник Ви розбили на підгрупи, то сам показник (його загальну суму) вказувати
  не потрібно. Він буде складатися з суми підгруп.
  Повертаючись до форми введення треба наголосити, що користувач сам регулює у якому
  порядку виводити рядки в сформований для друку звіт за допомогою стовпчика № З/П

Порядкові номера показників бажано починати з 1 (для кожного типу показників) та не
залишати в зазначеному полі 0 (нуль), який буде виділений червоним, щоб привернути увагу
користувача.
7.8. В пункті 9 Форми 2 «Структура видатків на оплату праці», як і в попередньому пункті, є
кнопка для перегляду довідника, а саме — . Після натискання цієї кнопки
відкривається відповідний довідник з рекомендованими видатками на оплату праці:
У зазначений довідник користувач має змогу додавати будь-які підгрупи оплати праці, але
потрібно усвідомити, що ‘Код’ від 1 до 20-ти — це загальні значення, які додаються у рядок ‘Разом’ в
звітах, що будуть друкуватись. Коди після 20-ти (наприклад -61,99 і т.д) та код 2, не додаються у
рядок ‘Разом’.
7.9. В пункті 10 Форми 2 «Чисельність зайнятих у бюджетних установах»

Вибір категорій працівників відбувається шляхом вибору зі списку. У разі, якщо відсутня
категорія, необхідно натиснути кнопку і додати необхідну категорію.
Слід зауважити, що бланк, згідно законодавства, вимагає наявності у звіті рядка «з них
штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді». Якщо Вам
потрібно внести інформацію по зазначеному показнику, то зі списку наведеного вище потрібно
обрати рядок з кодом 0 (нуль).
7.10. В пункті 11 Форми 2 «Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної
програми» інформація в випадаючий список поля «Назва місцевої/регіональної програми»
формується з двох довідників – «Довідник державних програм» та «Довідник регіональних
програм»
Якщо відсутня назва програми необхідно натиснути кнопку довідник регіональних програм і додати
необхідну програму у відповідному вікні:

Довідник державних програм поновлюється централізовано і в нього неможливо самостійно
додати довідкову інформацію. Її можливо тільки переглянути натиснувши кнопку
.
7.11. У пункті 12 Форми 2 «Обєкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку» поле «Найменування об’єкта відповідно до проектнокошторисної документації» містить будь-яку текстову інформацію. Якщо зазначені Обєкти в
цьому додатку використовуються у декількох програмах, то щоб не вносити текст повторно, його
для зручності можна обрати з випадаючого списку.

7.12. В пункті 14.1 Форми 2 «Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році».
В зазначеній формі для зручності передбачені декілька кнопок.

 • Кнопка дає можливість автоматично заповнити відповідні поля
  «Затверджено з урахуванням змін (3)» і «Касові видатки/ надання кредитів (4)».
 • Кнопка автоматично заповнює поле «Касові видатки/ надання
  кредитів (4)» шляхом перенесення необхідної інформації з розділу 2.6.

7.13. Форма 1 Бюджетного запиту — зазвичай робота з цією формою починається у самому
кінці роботи з бюджетними запитами, тому що коли Форми 2 Бюджетного запиту по усім Кодам
програмної класифікації заповнені правильно, є можливість пункти 4 та 5 Форми 1 Бюджетного
запиту заповнити автоматично на основі даних, що вказані у пункті 2.6. Форми 2 бюджетного
запиту

7.14. Пункт 3 Форми 1 «Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності». Робота з
зазначеним розділом необхідно розпочати зі створення довідника Цілей державної політики. Для
цього необхідно натиснути відповідну кнопку на зазначеній формі

У зазначеному довіднику необхідно додати усі цілі державної політики, а також, по кожній
цілі необхідно визначити відповідні показники результатів. Шляхом натискання кнопки
напроти відповідної цілі.

 1. Перегляд та затвердження БЗ підлеглих установ
  Перегляд та затвердження бюджетних запитів підлеглих установ здійснюється виключно
  фінансовими органами. Установи — фінансові органи мають дозвіл на затвердження звітів усіх
  підлеглих ГРК, а також “своїх” звітів (як ГРК), що заповнені та вивантажені на сервер
  “Logicа”.
  Для початку роботи у режимі треба натиснути кнопку
  На екран виводиться форма підпису, з пропозицією автентифікації:
Форма підпису (мал.18.1).

Процедура підпису у поточному режимі є необхідною, тому що для подальшої роботи програма
робить запит до серверу “Logica» з метою визначення вивантажених звітів усіх установ, що є
підлеглими до поточної. Дії користувача, у яких передбачено підпис електронним (або
файловим) ключем наведені у розділі 3 інструкції.
Запит до серверу займає деякий час, на екрані з’являється форма очікування, яка динамічно
показує стан виконання запиту
Примітка. Форма, що зображена на мал.18.2 висвітлюється кожного разу, коли програма виконує
будь-які дії, що потребують очікування користувача.

Форма очікування виконання запиту до серверу (мал.18.2)

Після закінчення запиту, на екран висвітлюється форма перегляду та затвердження бюджетних
запитів підлеглих установ (малюнок 19).

Форма “Перегляд та затвердження БЗ підлеглих установ” (мал.19)

Форму перегляду та затвердження БЗ підлеглих установ умовно можна поділити на 4 зони, що
взаємодіють між собою:

 1. Вікно вибору видів підпорядкованих установ. Звіти підпорядкованих ГРК (у тому числі
  власні у ролі ГРК) користувач має змогу передивитись, роздрукувати та затвердити. Звіти
  підпорядкованих фінансових органів (наприклад, сіл області чи району ) можна
  передивитись, або роздрукувати. Для вибору того чи іншого виду підпорядкованих установ
  необхідно натиснути на відповідну позначку. На малюнку обрані підпорядковані ГРК.
  Також у поточній зоні присутня кнопка “Оновити інформацію, що надійшла до серверу
  “Logica” для можливості миттєвого оновлення стану вивантажених звітів.
  Примітка. У існуючої наразі версії програми можливість вибору підпорядкованих
  фінансових органів тимчасово вимкнено.
 2. Вікно вибору підлеглих ГРК. При обранні того чи іншого закладу, у зоні 3 висвітлюється
  перелік звітів, які присутні на цей час на сервері Logica та їх статус.
  на малюнку ми бачимо перелік усіх підлеглих ГРК фінансового органу, що були перелічені
  при заповненні реєстраційних даних учасника бюджетного процесу. Звісно, сам фінорган, у
  якості ГРК, розташований першим.
  Вибір ГРК для подальшої роботи здійснюється шляхом клацання на рядок, який потрібно
  передивитися або затвердити. Рядок з вибраним ГРК підсвічується чорним кольором. На
  малюнку вибрано ГРК “06 — ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ”, а у зоні 3 – вивантажені
  на цей час на сервер бюджетні запити.
 3. Вікно роботи зі звітами обраного ГРК. Зона 3 містить 6 стовпчиків:

“КТПКВМБ” – відображує присутні КТПКВМБ для форм 2,3. Для Форми 2020-1
стовпчик не заповнюється.
Стовпчик “Форма 2020-1”. Відображує стан форми. Якщо форма вивантажена на сервер
Logica,
на екрані висвітлюється кнопка , що є ознакою того, що поточну форму можна
передивитись, роздрукувати, затвердити/зняти затвердження. Якщо форма не вивантажувалась
на сервер – у цьому стовпчику буде висвітлений надпис . Звісно, такий надпис несе
лише інформаційне навантаження.
Стовпчики “Форма 2020-2”, “Форма 2020-3” — Відображують стан форми за вибраним
КТПКВМБ. Якщо форма вивантажена на сервер Logica,
на екрані висвітлюється кнопка , що є ознакою того, що поточну форму можна
передивитись, роздрукувати, затвердити/зняти затвердження. Якщо форма не вивантажувалась
на сервер – у цьому стовпчику буде висвітлений надпис .
Стовпчик “Статус Затв./Проект” висвітлює статус форми на поточний момент. Існує 2
статуси та .
Стовпчик «Обрати для затвердження» призначений для обрання форм для їх
затвердження, або зняття відмітки “Затверджено” шляхом визначення їх у поточному
стовпчику.

 1. Вікно для виконання дій, що пов’язані з затвердженням, або зняттям відмітки
  “Затверджено”. Натиснувши відповідні кнопки, користувач власне виконує вибрану дію.
  Примітка. Для зняття статусу “Затверджено” та встановлення статусу “Проект”, при
  натискуванні на кнопку “Зняти відмітку затвердження” на екран висвітлюється допоміжна
  форма, яка запропонує ввести коментар, чи підставу необхідності зняття статусу. Коментар не
  повинен бути пустим, без нього подальші дії не призведуть до успіху виконання цієї операції.
  Користувач повинен ввести коментар та натиснути кнопку “Зберегти”.
  Форма вводу коментаря приведена на малюнку 20.
Мал.20 Форма для вводу коментаря для зміни статусу.

8.1. Перегляд, роздрукування форм, вивантажених до серверу Logica.
При натискуванні на кнопку обраного звіту, буде висвітлено вікно Веб-броузера,
приклад якого зображено на малюнку 21.

Мал.21. Вікно Веб-броузера, що містить обраний звіт.

Користувач має можливість переглянути звіт, обрати масштаб перегляду, або
передивитися/роздрукувати його натиснувши кнопку “Попередній перегляд та друк”.
Програма запропонує обрати необхідні налаштування сторінки перед цією дією (мал.21.1)

Мал.21.2 Вигляд вікна попереднього перегляду Веб-броузера.

Подальша робота з документом не відрізняється від звичайної роботи з Web-документом.